Renovatie kunstgrasveld Nieuwkoop

Nieuwkoop - Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (StiBuNi) is voornemens, als uitkomst van de jaarlijkse najaarschouw, de vervanging van het kunstgrasveld van sv Nieuwkoop op de renovatiekalender 2016 te plaatsen.

StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Renovatie kunstgrasveld Nieuwkoop
StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - De kunstgrasmat is na tien jaar aan vervanging toe! (foto: John Kwakkenbos)

In de technische voorbereiding van deze renovatie zal de constructie van de fundering en de dempende laag nader onderzocht worden.
Op korte termijn zal het bestuur van de stichting met de vereniging Nieuwkoop overleggen over de planning van de werkzaamheden. Het streven is om de nieuwe kunststofmat met het ingang van het seizoen 2016-2017 gebruiksklaar te hebben.

Na definitieve vaststelling van de planning zullen ook de overige gebruikers (scholen en kinderdagverblijf) nader ingelicht worden.