Govard Slooters drijvende kracht achter ontstaan StiBuNi

Op 1 januari 2012 is de Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (StiBuNi) opgericht. Govard Slooters was op dat moment ruim drie jaar gemeentesecretaris van de gemeente Nieuwkoop. Wij spreken met Hans Mank, bestuurder van het eerste uur, over StiBuNi en natuurlijk over de relatie tussen StiBuNi en Govard.

StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Govard Slooters drijvende kracht achter ontstaan StiBuNi
StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Govard Slooters drijvende kracht achter ontstaan StiBuNi

Hans (zie foto) is een gedreven verteller. De lijst met vragen die wij hebben voorbereid, hoeven we niet meer te gebruiken. 'Govard was de eerste gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Nieuwkoop in 2007. Er moest veel gebeuren. De harmonisatie van de subsidies voor de voetbalverenigingen in de verschillende kernen was een heikel punt. Echter niet voor Govard, hij wist hier wel raad mee. Iedere kern moest zijn voetbalvereniging behouden, dat was een belangrijk uitgangspunt. Met zijn bestuurservaring bij ADO Den Haag en zijn grote hart voor voetbal ging hij voortvarend aan de slag. Zijn voetbalachtergrond, daar hebben wij best van geprofiteerd,' aldus Hans.

Gouden koppel
In die periode was Guus Elkhuizen de wethouder voor sport. Guus had zelf niets met voetbal maar vond dit voor de inwoners van de gemeente belangrijk. 'Guus en Govard hadden vaak uiteenlopende ideeën, maar op dit gebied vonden zij elkaar helemaal. Het politieke enthousiasme van Guus en de resultaatgerichtheid van Govard waren een gouden combinatie.'

Govard had veel kennis van alle dossiers. Samen bedachten zij een plan om een beheersstichting op te richten. Bij zijn afscheid noemde Guus dit de beste beslissing die hij ooit had genomen. De beheersstichting moest verantwoordelijk worden voor het beheer en renovatie van de velden van de zeven voetbalclubs in de gemeente Nieuwkoop. Dit werd StiBuNi. StiBuNi zorgt in samenspraak met de verenigingen voor het jaarlijks onderhoud en ook het meerjarenonderhoud, waaronder de aanleg/ renovatie van kunstgrasvelden.

Afvaardiging
Het bestuur van StiBuNi bestaat uit acht personen, van elke vereniging is er een afgevaardigde, die zonder last en ruggenspraak het beleid vorm geven. Hans is bestuurder vanaf het eerste uur. Eerst vanuit TAVV en later vanuit Altior. Govard was het aanspreekpunt binnen de gemeente. Govard zag heel snel dat het goed ging en bemoeide zich weinig met de inhoud en stimuleerde vooral. Dat werd zeer gewaardeerd door het bestuur.

Taakstellend
De eerste jaren waren er vooral taakstellende opdrachten vanuit de gemeente, zoals de aanleg van kunstgrasvelden, het verplaatsen van Altior en de herinrichting van TAVV. Nu is een belangrijk project de herinrichting van SV Nieuwkoop als gevolg van de komst van het zwembad op één van de velden.

Hockey erbij
Sinds 1 januari 2023 doet StiBuNi ook het beheer van de hockeyvelden van HC Nieuwkoop. Hans: 'Qua geest van de verenigingen is dat misschien anders, al valt dat in de praktijk ook wel mee. Govard zien we niet bij de hockey, want zijn hart ligt bij voetbal. Bij bijzondere wedstrijden en zeker bij de voetbalwedstrijd tijdens de Langeraarse kermis is hij vaste bezoeker. Daarbij moet toch even genoemd worden dat Langeraar de favoriete kern (dorp mogen we eigenlijk niet zeggen) van Govard is. Dat heeft dan weer niet alles met voetbal te maken maar wel met zijn eerste grote liefde. Maar goed daar gaat dit interview natuurlijk niet over.'

Mannenwereld
De laatste jaren bemoeide Govard zich steeds minder met StiBuNi. Binnen de gemeente was StiBuNi ondergebracht bij de afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling. Maar Govard komt nog graag bij het jaarlijks etentje in de Watergeus. Dan kan hij trots zijn op deze belangrijke stichting. Acht vrijwilligers die een miljoenenbedrijf runnen. Zij hebben het er druk mee, maar vinden het geweldig. In al die jaren is er nauwelijks verloop. Er is geen leeftijdslimiet en er is ook geen beperking aan het aantal zittingstermijnen. De mannen (ja het zijn allemaal mannen) kennen elkaar door en door en hebben een schat aan ervaring. Zij ontzorgen de verenigingen waardoor de besturen zich volledig kunnen richten op de verenigingen.

Financiën
'Govard zegt ook vaak dat StiBuNi geld oplevert. Een belangrijk argument bij de oprichting was de btw-ontheffing. Per 1 januari 2019 is dit sportbesluit vervallen. Ter compensatie kan de stichting een beroep doen op de BOSA-subsidie. Daarnaast weet StiBuNi altijd een goede prijs uit de markt te krijgen. Een enorme kwaliteitsslag, mooie complexen met een goed financieel plaatje. Daar is hij nog steeds terecht trots op.'

Tot slot vragen we Hans of hij nog een tip heeft voor Govard als hij met pensioen is. 'Verenigingsbestuurder,' dat ziet Hans wel voor zich. 'Ik denk dat hij met open armen ontvangen wordt. Hij weet mensen bij elkaar te brengen. En natuurlijk verwacht ik hem jaarlijks als deelnemer van het walking voetbal bij Altior.'