Stichting Buitensport Nieuwkoop

Na het samengaan van de gemeenten Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat, Zevenhoven, Nieuwveen, Ter Aar en Langeraar tot een gemeente Nieuwkoop is er eind 2011 overeenstemming bereikt hoe om te gaan met het renoveren en onderhouden van de voetbalvelden in de dorpskernen.

Voetbalveld bij Zevenhoven

Onlosmakelijk verbonden hieraan is het oprichten van een stichting. Deze stichting is 20 december 2011 formeel opgericht bij notariële akte. De formele naam is “Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop”.  Als verwoord in de notariële  oprichtingsakte heeft de stichting ten doel “de exploitatie van onroerende zaken in het algemeen en sportaccommodaties in het bijzonder. Een en ander in de breedste zin des woords”

Vertaald naar de praktijk en vastgelegd in verschillende overeenkomsten tussen de gemeente Nieuwkoop, de stichting en de voetbalverenigingen,  is de stichting per 1 januari 2012 verantwoordelijk voor het beheer en renovatie van de velden in de verschillende dorpskernen van de gemeente Nieuwkoop.