Raad bespreekt kunstgrasvelden TAVV

Nieuwkoop – Het voorstel om twee kunstgrasvelden bij TAVV in Ter Aar aan te leggen, wordt binnenkort inde raad besproken.

StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Raad bespreekt kunstgrasvelden TAVV
StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Hoofdvels van TAVV ook kunstgras?

De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2011 het Verbeterplan Voetbalaccommodaties vastgesteld. Inmiddels zijn bij 5 van de 6 locaties de verbeteringen gerealiseerd en heeft de Stichting Buitensport Nieuwkoop (StiBuNi) in samenspraak met de 7 clubs invulling gegeven aan haar rol als beheerder. Gelet op de tevredenheid van de clubs en de geleverde resultaten (met ook zeer veel zelfwerkzaamheid van de clubs) kan met recht worden gesproken over een succesformule, zo laat het college van B en W weten.

Weg vrij in Ter Aar  
Voor locatie TAVV in Ter Aar werd in 2011 vastgesteld dat de club, gelet op haar aantal spelende leden, zou moeten kunnen beschikken over 3 volwaardige velden, waarvan twee volwaardige kunstgrasvelden. Dit bleek ruimtelijk alleen mogelijk bij vertrek van de AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) en  bij aankoop van deze grond door de gemeente. Inmiddels heeft de aankoop plaatsgevonden en wordt de grond medio 2015 geleverd. Daarmee is deze barrière voor het uitvoeren van het verbeterplan op de locatie TAVV opgeheven.  
 
De gemeenteraad wordt gevraagd het benodigde budget voor de aanleg van twee kunstgrasvelden beschikbaar te stellen. De inzet is om medio 2016 de twee nieuwe velden aan te leggen. Daardoor beschikt ook de voetbalclub in Ter Aar over een verbeterde accommodatie met voldoende velden. In het ontwerp zal er rekening mee worden gehouden dat bij positieve besluitvorming over de nieuwe brede school in Ter Aar op de zaterdagen gebruik gemaakt kan gaan worden van de parkeerplaatsen rondom de school. De parkeerdruk rondom de huidige ingang zal daardoor kunnen afnemen.
 
Naar verwachting behandelt de raad het voorstel tijdens de meningsvormende raad van 25 juni.