Planontwikkeling sportpark Aardam

Nieuwkoop - Het college van burgemeester en wethouders heeft de Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop opdracht gegeven tot planontwikkeling van de voetbalaccommodatie van TAVV in Ter Aar.

StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Planontwikkeling sportpark Aardam
StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Welkom bij TAVV

Op 13 oktober 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen ten aanzien van de verbetering van de voetbalaccommodaties. Onderdeel van dit besluit is een door de raad aangenomen amendement over de locatie van TAVV.

In dit amendement is een koppeling gemaakt tussen de verbetering van de accommodatie en de ontwikkeling van Ter Aar Vernieuwd Verbonden. Deze samenhang is noodzakelijk omdat TAVV volgens de gehanteerde normen en uitgangspunten moet kunnen beschikken over twee kunstgrasvelden en een natuurgrasveld. De fysieke ruimte op het huidige sportcomplex is onvoldoende om de uitbreiding te realiseren.

In juni 2015 komt de voormalige rioolwaterzuivering in bezit van de gemeente en kan daarmee uitvoering gegeven worden aan het raadsbesluit van 13 oktober 2011 ten aanzien van de locatie TAVV. Het college wil op korte termijn beschikken over indeling en kostenberekening van mogelijke varianten, waarbij ook beoordeling van neveneffecten een rol zal spelen.

StiBuNi is verheugd met de verstrekte opdracht, het in  haar gestelde vertrouwen en zal eind april de uitkomsten  aan het college presenteren.