Ook kunstgras voor TAVV

Nieuwveen – Gisterenavond, donderdag 9 juli 2015, heeft de raad unaniem besloten om de 1,2 miljoen euro, zoals opgenomen in de Reserve Verbetering Voetbalaccommodaties, vrij te geven ter realisatie van de terreininrichting en de aanleg van twee kunstgrasvelden op de locatie TAVV te Ter Aar.

StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Ook kunstgras voor TAVV
StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Ook kunstgras voor TAVV

Medio 2016 zal er, zonder tegenslag, aan het  project worden begonnen.

Er werden afgelopen donderdag in de raadsvergadering gele kaarten uitgedeeld en de wethouder stond zelfs even “buiten spel.”  Er leek geen enkele belemmering voor het beschikbaar stellen van de 1,2 miljoen. In eerste instantie had Stichting Buitensportaccommodaties Nieuwkoop (StiBuNi) om 1,3 gevraagd, maar omdat o.a. Het clubhuis van TAVV kan blijven staan, is 1,2 miljoen voldoende.

De raad had echter in een vorige periode ingeschat dat er circa 750.000 euro nodig zou zijn voor de aanleg van de velden (inclusief terreininrichting). Het bleek dus meer te zijn en het grootste deel van de raad nam genoegen met de uitleg van wethouder Elkhuizen, dat elk terrein nu eenmaal anders van samenstelling is en dat de aanleg van geen enkel kunstgrasveld hetzelfde. Bovendien heeft StiBuNi in de afgelopen vier jaar bewezen zorgvuldig met de gelden om te gaan. Dat bevestigde de heer Mank ook, tijdens een inspreekmoment voorafgaand aan de vergadering. Mank bezwoer de raad echter de ophanden zijnde motie niet te aanvaarden.

Die motie bleek vanuit de liberale hoek te komen en de VVD'ers maakten duidelijk dat eventueel teveel uitgekeerde gelden terug naar de gemeentekas zouden moeten. Piet Melzer legde uit dat de VVD goed ziet dat StiBuNi zorgvuldig heeft gewerkt, zelfs heeft bespaard en een reserve heeft kunnen aanleggen. 'Wellicht kan de aanleg van de kunstgrasvelden bij TAVV voor minder. Wij vinden het dan redelijk dat dan de helft van dat teveel terugkomt naar de gemeente.' 

Alle overige partijen vonden dat echter niet en steunden de VVD totaal niet. Lyna Kant vond dat de motie een gele kaart verdiende, omdat er onvoldoende vertrouwen uitstraalt naar StiBuNi. Melzer kaatste terug dat Kant dan maar geel moest krijgen, omdat ze onzorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaat. Wethouder Elkhuizen trok helemaal fel van leer. 'Wat Melzer zegt, treft mij in het hart. Als ik raadslid was ….' Maar dat is hij dus niet (meer) en hij kon alleen de motie ontraden.

Ook in de tweede discussieronde steunde niemand de motie van de VVD. Elkhuizen wilde toen ook nog meepraten, maar burgemeester Buijserd weerhield hem. 'Nee, wethouder. Nu staat u buitenspel, in deze ronde mag u niks zeggen.'  Het voorstel om 1,2 miljoen beschikbaar te stellen werd unaniem aanvaard en de motie van de VVD werd weggestemd met 18 tegen 3. Ook bij TAVV kan over enige tijd op kunstgras worden afgetrapt.