Adviesbureau RIET ondersteunt StiBuNI

Nieuwkoop – Adviesburo R.I.E.T. uit Bunnik ondersteunt de stichting StiBuNi bij de aanleg en het regulier onderhoud van de sportvelden in de gemeente Nieuwkoop.

StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Adviesbureau RIET ondersteunt StiBuNI
StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Begin aanleg kunstgrasvelden bij Nicolaas Boys

Momenteel wordt er een nieuw hoofdgrasveld aangelegd bij Sportief, een kunstgrasveld bij S.V. Zevenhoven en anderhalf kunstgrasveld bij Nicolaas Boys. R.I.E.T. begeleid deze projecten welke door het bedrijf Oranjewoud  worden uitgevoerd.

Vanaf 18 juni valt ook het regulier onderhoud onder verantwoording van StiBuNi, Van Zuijlen uit Haarzuilens voert de eerste twee jaar die werkzaamheden uit en ook hierin  ondersteund R.I.E.T. de stichting StiBuNi.

R.I.E.T. stelt zich graag zelf voor: 
Bij ons ingenieursburo ontmoet u een team met gespecialiseerde ingenieurs. Wij kunnen u helpen met al uw vragen over de Ruimtelijke Inrichting En Techniek. Of uw vraag nu gaat over sport- of speelvoorzieningen, natuurontwikkeling of groenadvies wij staan voor u klaar. Wij zijn u van dienst tijdens het gehele planproces, van globale schets tot een bestek of onderhoudsadvies.

Ingenieursburo ruimtelijke inrichting:
In onze aanpak staat de klant centraal. Ons ingenieursburo ruimtelijke inrichting is er van overtuigd dat we alleen door goed naar uw vraag te luisteren de juiste oplossing vinden voor uw probleem. Wij zullen bij het zoeken naar oplossingen het voortouw nemen, maar u wordt daarbij altijd nauw betrokken.

Omdat ons buro niet groot is, bent u verzekerd van een persoonlijke benadering. U praat steeds met dezelfde contactpersoon, dat bespaart tijd en afstemmingsverlies. Naast onze klantgerichte aanpak streven wij een praktische benadering van de problemen na.
Dit uit zich niet alleen in financieel en technisch haalbare plannen, maar ook in een efficiënte en doelgerichte planvorming. Ons project planning bureau komt met concrete adviezen en een duidelijke boodschap over zaken zoals ontwerp van recreatiegebied, renovatie sportveld, bodemonderzoek, begraafplaats, landschapsadvies, groenvoorziening en natuurontwikkeling.

Sport en spelen:
Omdat sporten gezond en ontspannend is, zien veel gemeenten het als kerntaak om zorg te dragen voor goede sportfaciliteiten, zoals de aanbesteding en realisatie van sportvelden.
In sportbeleidsplannen onderzoeken we hoe het staat met vraag en aanbod. Aan de hand van ledenaantallen, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen berekenen we het gewenste aanbod. Planningsnormen en cultuurtechnische normen bepalen vervolgens het gewenste aantal voorzieningen en de kwaliteit ervan.

Ontwerp en aanleg van sportprojecten vragen om specifieke kennis. Naast kennis van het opzetten van ruimtelijke modellen, hebben wij ook ruime ervaring op het gebied van cultuurtechniek. Wij kunnen op basis van de bodemgesteldheid en waterhuishouding een aanlegadvies voor een sportveld geven. Dit advies kan verwerkt worden in een bestek of calculatie. Bestekken besteden we regelmatig aan zowel onderhands als openbaar of Europees. Wij kunnen u helpen bij de gehele aanbesteding en realisatie van een sportcomplex.

Onderhoud sportvelden:
Om sportvelden in een topconditie te houden is goed onderhoud essentieel. Wij adviseren gemeenten en verenigingen bij onderhoud of renovatie. Aan de hand van bodemmonsters geven wij aanbevelingen voor de juiste bemesting, drainage of onderhoudsmaatregelen.

Sport en spel horen bij de ontwikkeling van een kind. Ons buro is gespecialiseerd in uitdagende maar veilige speelplekken en schoolpleinen. Participatie met de buurt staat bij onze aanpak centraal. Het is belangrijk dat speelplekken voor maar ook door kinderen worden gemaakt.