Nicolaas Boys

Nicolaas Boys
Aantal leden: 400 Leden
Velden: Hoofdveld; (gras) Veld 2; (kunstgras); Jeugd- en miniveld (beiden kunstgras)
Opgericht in: 15 juli 1934
Voorzitter: Gerhard Burgmeijer
Adres: Willem Pieter Speelmanweg 1A
2441 CA
Nieuwveen
Telefoon: 0172-538577
Website: http://www.nicolaasboys.nl
E-mail: info@nicolaasboys.nl

Nicolaas Boys

De Rijnbode van 18 juli 1934: 

De weleerwaarde heer kapelaan Arn. A.J. Verheem heeft op zich genomen de katholieke sportbeweging in Nieuwveen te grondvesten tijdens zijn tijdelijke waarneming. Met de doortastendheid, den kapelaan eigen, werd een bestuur samengesteld en had zondagavond 15 juli 1934 een oprichtingsvergadering plaats. Er was een grote opkomst. De onderscheiden functies in het bestuur zijn als volgt verdeeld: Voorzitter C. de Groot, secretaris H. Haakman, 2e secr. D. Akerboom, penningmeester W. de Boer en J.A. Bakker. Als voorzitter der elftalcommissie J.M. Schoorl, terreincommissaris Th. P. Vink en H.S. Ran. De heer Joh. De Lange stelde tegen een matigen huur een terrein beschikbaar gelegen aan den Stationsweg. (tegenwoordig W.P. Speelmanweg – redactie)  De clubnaam zal zijn ‘Nicolaas Boys’ genoemd naar den Patroon der Parochie. Woensdagavond zal om half acht een eerste oefenwedstrijd worden gespeeld. Het ligt in de bedoeling na eenige training zich aan te sluiten bij Diocesaan Haarlemse Voetbal Bond (DHVB).

Zo maakte de media de eerste melding van het Nieuwveense Nicolaas Boys. Tegenwoordig is SV Nicolaas Boys niet meer weg te denken uit de Nieuwveense gemeenschap en wekelijks staan de verrichtingen van de club vermeld in allerlei mediavormen.

Sigaretten voor de scheidsrechter  

De heer Th Hijdra was in 1935 als vaste scheidsrechter actief en het bestuur gaf hem een vergoeding in natura: Bij tijd en wijle een pakje sigaretten (!)

Vreemd terrein

Tijdens de ledenvergadering van 11 mei vroeg kapelaan Nicolaas de leden niet alleen hun lichaam te trainen, maar ook hun karakter. ‘Men mag geen onvriendelijke opmerking maken over de (tegen) spelers maken.’ Het bestuur deed ook een duit in het zakje en verbood de leden om op vreemde velden te voetballen. ‘We hebben ons eigen terrein en dat is groot en mooi genoeg.’

Op de tandem

In de oorlogsjaren werd er wel gevoetbald, maar niet in competitieverband en er waren tal van problemen. Vooral de laatste jaren waren moeizaam. Het veld werd bijvoorbeeld door de bezetters gebruikt om paarden op te trainen. En als er al gevoetbald werd was het vervoer vaak erg lastig. Gelukkig was voorzitter Leen van Vliet bereidwillig om regelmatig een aantal tandems beschikbaar te stellen. 

Dansen in besloten kring

In het clubblad van juni 1948 maakt het bestuur excuses omdat men verzuimd had de geestelijk adviseur op de hoogte te brengen van het dansen tijdens de feestavond. De geestelijk adviseur (P.J. Barendse) schrijft zelf ook over het dansen. ‘Op zich niet verkeerd, maar er moet goede controle zijn. Wij zijn tegenstanders van gemengd dansen. Niet omdat we de katholieken niet vertrouwen, maar omdat er al zoveel gemengde huwelijk zijn. Wij gaan niet de eerste de beste dancing binnen, maar dansen alleen in besloten kring, onder goede leiding en verstandig toezicht.’

Er gaat een lichtje op

In 1951 werd er verlichting voor het voetbalveld gerealiseerd. Voor 1922 werd Nieuwveen nog verlicht met petroleumlantaarns en na die datum werd dat elektrisch licht. Dat was bijvoorbeeld nog sneller dan straatverlichting langs het Jaagpad, want daar kreeg men pas straatverlichting in 1958.

Groene Keet

In 1964 kreeg men een houten kleedlokaal. De groene keet die tot die tijd dienst had gedaan, werd verplaatst en werd gebruikt als kantine. In 1967 vond men dat het tijd was voor een grotere kantine en van houten schotten werd in eigen beheer een kantine gebouwd, die officieel in 1968 in gebruik werd genomen.

Schaatser winnen van  voetballers

In april 1969 wonnen schaatsers van voetballers. De schaats top van Nederland meldde zich in Nieuwveen. Ard en Keessie, maar ook Peter Notet en Eddy Verheijen speelden een wedstrijdje tegen Nicolaas Boys. Contacten kwamen onder andere tot stand dankzij de uitstekende schaatsprestaties van de Nieuwveense Willy Burgmeijer. Het regende pijpenstelen tijdens de wedstrijd en het veld was erg glad. Kennelijk voor de schaatsers geen probleem, gezien hun ervaringen op het gladde ijs. Uiteindelijk won de schaatsploeg, met Kees Verkerk op doel, met 1-5. Niet erg, want het was allemaal voor het goede doel. Een gezellige broodmaaltijd en een feest met de andere elftallen volgde in café Leliveld. 

Gouden jubileum

In 1984 werd het 50 jarig bestaan uitbundig gevierd met onder andere een receptie, een feestavond, een filmavond, een jeugdsportdag en diverse toernooien voor jong en oud. Edward Metgod kwam voor de finale van de penaltybokaal.

Boerenkoolvoetbal

 In 1988 werd Nicolaas Boys kampioen en men promoveerde naar de vierde klasse KNVB. Piet de Jong was trainer en Jan Baas leider van het kampioen-elftal. Sjaak Verhaar was voorzitter van de club. ‘Nicolaas Boys speelt geen boerenkoolvoetbal meer’ kopte de regionale krant.